Bubee Homepage

3 กันยายน 2015 สอนให้

ปริสสิลลา กับอาควิลลาได้รับอปอลโลมาสอนทางของพระเจ้า

ถอดความจาก กิจการ 18:26

Daily2015_9_-3act18-26-1

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.