Bubee Homepage

3 ธันวาคม 11 คนไม่สำคัญ

จงพาเด็กคนนั้นมาหาเราเถิด

ถอดความจาก มาระโก 9:19

คนหมู่หนึ่ง  กำลังล้อมรอบมุงดูการคุยกันระหว่างสาวกของพระเยซูและพวกอาจารย์

แต่เมื่อพวกเขาเห็นพระเยซูดำเนินมา  ก็เลิกฟังสิ่งที่กำลังคุยกัน

“โน่น  โน่น พระเยซูมาแล้ว  ไปหาพระองค์กันเถอะ”   พวกเขากรูกันเข้ามา คารวะพระองค์
“คุยอะไรกันอยู่ล่ะ?” พระเยซูตรัสถาม

คนหนึ่งกล่าวว่า “อาจารย์ขอรับ  ลูกของผมมีผีใบ้เข้าสิง

พอมันเข้าตัวเขาทีไร ก็จะล้มชักดิ้น น้ำลายฟูมผาก ตัวแข็ง

ผมขอให้สาวกของท่านไล่ผีออก  แต่พวกเขาก็ทำไม่ได้ขอรับ”

“อย่างนั้นรึ  โอ… คนยุคนี้ขาดความเชื่อ เราจะต้องอยู่กับเจ้านานเท่าใด

และต้องอดทนกับพวกเจ้าไปถึงไหนกัน

พาเด็กคนนั้นมาหาเราเถิด”

พระเยซูจะทรงทำอะไรกับเด็กคนนี้นะ  …..

เมื่อมีใครบางคนทุกข์ยาก  แล้วไม่มีใครช่วยได้  ขอความช่วยเหลือเองก็ไม่ได้

แต่มีคนพามาหาพระเยซู  พระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยเขา…

แม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นแม้เพียงเด็กเล็ก ๆ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.