Bubee Homepage

3 พฤษภาคม 12 หลับ

การหลับของคนใช้แรงงานนั้นก็หวานชื่น

ไม่ว่าเขาจะกินมากหรือน้อย

แต่ท้องอิ่มของคนมั่งคั่งไม่ได้ช่วยให้เขาหลับได้

ถอดความจาก ปัญญาจารย์ 5:12

 

ราชาซาโลมอนทรงเห็นว่า

การหลับของคนใช้แรงงาน มักเป็นการหลับสนิท

เพราะพวกเขาเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน

เหนื่อยมาก ก็หลับง่ายกว่า

ในขณะที่คนรวย มัวแต่คิดจะเอาให้มากกว่าเดิม

ทำอย่างไรจะได้มากกว่านี้  จึงนอนไม่หลับ

คนนอนหลับได้ก็มีความสุขไปอีกแบบนะ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.