Bubee Homepage

3 มกราคม 13

พระองค์ทรงให้ฉันนอนลงบนผืนหญ้าเขียวขจี

ทรงนำฉันไปยังริมน้ำที่แสนสงบ

ทรงรื้อฟื้นจิตวิญญาณของฉัน

ทรงนำฉันไปในทางที่ชอบธรรม

โดยเห็นแก่พระนามของพระองค์

 ถอดความจาก สดุดี 23:2-3

Daily2013_1_3

เจ้าแกะน้อยต้องการหญ้าเขียวสด  และน้ำที่สงบ ไม่น่ากลัว

ชีวิตของคนเราก็เหมือนกัน  เราต้องการความอิ่มอกอิ่มใจ อิ่มท้อง และชีวิตที่ไม่วุ่นวายสับสน

พระเจ้าเท่านั้นที่จะให้ใจของเราสงบเหมือนเจ้าแกะน้อยเหล่านี้

ในชีวิตอาจมีเสียงโครมครามเอะอะ ทะเลาะวิวาท ที่เราไม่อยากเจอ

แม้เราจะพยายามหาความสงบนิ่งด้วยวิธีไหน

ก็ไม่ดีเท่าขอเอาจากพระเจ้า  เพราะเป็นความสงบสุขที่ไม่มีใครให้ได้

และเกินความเข้าใจ ความคาดฝันของเรา

ที่พระองค์ทรงทำเช่นนี้ เพื่อเห็นแก่พระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์!

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.