Bubee Homepage

3 มิถุนายน 2018 สรุปย่อ 2 โครินธ์

เรากำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระองค์

ด้วยศักดิ์ศรีที่เพิ่มขึ้น ๆ

ถอดความจาก 2 โครินธ์ 3:18 

53-2-Corinthians-Thai

 

บทสรุปย่อ 2 โครินธ์

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี

พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=3lfPK2vfC54

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

ปิดการแสดงความคิดเห็น.