Bubee Homepage

3 สิงหาคม 2013 ไม้เรียวกับเด็ก

ไม้เรียวและคำตักเตือนทำให้เกิดสติปัญญา 

แต่หากปล่อยเด็ก ๆ ไว้ตามลำพัง ก็จะนำความอับอายมาให้แม่ของเขา

ถอดความจาก สุภาษิต 29:15

630

 

 

โลกทุกวันนี้ ไม่ยอมให้พ่อแม่ตีสั่งสอนลูก

ที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะมีพ่อแม่ที่ตีลูกไม่ยั้ง ตีอย่างไม่เข้าใจ ตีอย่างไม่ปราณี

กลายเป็นการทารุณกรรม  กฏหมายนั้นมีไว้ป้องกันไม่ให้พ่อแม่ทำเกินเลย

แต่…..

โบราณว่า รักวัวให้ผูก  รักลูกให้ตี

หมายความว่า ตีเพื่อสั่งสอน  ไม่ใช่ตีแบบใช้อารมณ์โกรธจัด

แต่ตี เพราะความรัก  พ่อ แม่ ที่ลงมือตีลูกเพื่อสอนให้เขาไม่ทำผิดนั้น

เป็นพ่อแม่ที่เข้าใจดีว่า ความเจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ ของก้นลูกนั้น   ต้องให้เกิด

เพราะจะทำให้เขารู้จักที่จะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้อง ในอนาคต

ปิดการแสดงความคิดเห็น.