Bubee Homepage

30 กรกฎาคม 11 แผ่นดินของพระเจ้า 3

แผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเมล็ดพืช
วลาเพาะลงดิน ก็เล็กกว่าเมล็ดอื่น ๆ  …..

ถอดความจาก มาระโก 4:30

ภาพจากrex-regum.blogspot.com

 

เสาร์อาทิตย์ก่อนหน้านี้ เราได้เรียนรู้ว่า
แผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเมล็ดที่งอกตอนคนหว่านหลับ

ตื่นมาก็เห็นมันงอกแล้ว  เขาไม่รู้ว่า มันงอกขึ้นอย่างไร

วันนี้ พระเยซูตรัสว่า แผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเมล็ดพืชเล็ก ๆ

ซึ่งความหมายก็คือ เมล็ดมัสตาร์ดที่เล็กจิ๋ว  ประมาณเม็ดแมงลักนะ

แล้วเมล็ดนี้  ถูกเพาะลงในดิน

เหมือนพระคำของพระเจ้าที่เพื่อน ๆ  ได้อ่าน

มันไม่ได้เป็นคำโต ๆ  พาดหัวข่าวหน้าหนังสือพิมพ์

มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เพื่อน ๆ  ได้ยินทุกวันตามทีวี  หรือวิทยุ

เป็นเรื่องที่ซ่อนอยู่…. เป็นสิ่งเล็ก ๆ  ที่กำลังถูกเพาะในหัวใจ

พรุ่งนี้ เราจะมาดูว่า อะไรเกิดขึ้นกับเมล็ดมัสตาร์ดนี้

 


ปิดการแสดงความคิดเห็น.