Bubee Homepage

30 กันยายน 2013 หากพระองค์พอพระทัย

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า หากพระองค์พอพระทัย
พระองค์ทรงให้กระผมหายจากโรคนี้ได้

ถอดความจาก ลูกา 5:12


Daily2013_9_30-1 (1)

พระเยซูทรงอยู่ที่เมือง ๆ หนึ่ง
ประกาศข่าวดีแห่งแผ่นดินของพระเจ้า
วันนั้น มีชายคนหนึ่ง เนื้อตัวเต็มด้วยแผลเหวอะหวะ
มันเป็นโรคที่ใคร ๆ เรียกว่า โรคเรื้อน
ใครเป็นโรคนี้ จะต้องถูกแยกออกจากครอบครัว
เพราะเป็นโรคติดต่อ
ชายคนนี้มีความทุกข์ทั้งใจ และกาย
เขามุ่งหน้ามาหาพระเยซูอย่างมีความหวังใจ
คุกเข่าลงต่อพระองค์

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า หากพระองค์พอพระทัย
พระองค์ทรงให้กระผมหายจากโรคนี้ได้”

Daily2013_9_30-2 (1)

พระเยซูทรงมองเขา ทรงรู้ดีว่าเขารู้สึกอย่างไร
ทรงยื่นพระหัตถ์ออกมา..
“เราพอใจแล้ว จงหายสะอาดเถิด!”
วาบ! วูบ! จริงหรือฝันนี่???
เขารู้สึกทันทีว่า โรคนั้นไปจากตัวเขา เขาไม่ได้เป็นโรคร้ายอีกต่อไป
เป็นจริงนี่น่า….
ขอบคุณพระเจ้า

ปิดการแสดงความคิดเห็น.