Bubee Homepage

30 พฤศจิกายน 2013 ความสุขคนธรรมดา

 สิ่งเล็กน้อยที่คนชอบธรรมมีอยู่นั้น

ก็ดีกว่าความเหลือเฟือของคนชั่ว!

ถอดความจาก สดุดี 37:16

DIGITAL CAMERA

ภาพนี้จาก ต้นข้าวรวงรัก bloggang.com 

บรรยากาศของโลกเราตอนนี้

เกิดจากความเหลือเฟือที่ได้มาจากวิธีการที่ไม่ตรงไปตรงมา

ดูเหมือนจะอยู่ในกฎเกณฑ์  แต่ไม่ได้อยู่ในกฎนั้น

ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย ในเมือง อำเภอ  หมู่บ้าน

แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นทุกหัวระแหง  ….

แต่พระเจ้าทรงสอนเราว่า การมีน้อยก็ดีกว่าถูกใคร ๆ เรียกว่า คนชั่ว

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.