Bubee Homepage

30 พฤษภาคม 2014 คราวนี้เป็นลูกชาย3

เกิดกันดารอาหารอย่างรุนแรงทั้งเมือง

ถอดความจาก ลูกา 15:14

Daily2014_5_30

เมื่อเงินหมด พอดีกับในเวลานั้น เกิดข้าวยากหมากแพง
มีการกันดารอาหารในเมือง
เขาจึงไม่มีอะไรเหลือ… หันหาความช่วยเหลือ
แต่เพื่อน ๆ ที่เคยสนุกด้วยกันก็ไม่มีอะไรจะช่วยเขา
เขาจึงไปขออาศัยกับชาวเมืองที่เป็นเกษตรกร
ที่นั่น…………..
เขาถูกใช้ให้ไปเลี้ยงหมูในทุ่ง

โห… อยู่บ้านไม่เคยต้องทำงานหนักแบบนี้
แต่เจ้าลูกชายคนเล็กก็ต้องยอม
ไม่งั้นก็คงต้องนอนกลางถนน ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่
ที่หนักเข้าไปกว่านั้นคือ
ใช้ให้ไปเลี้ยงหมู  แต่ไม่ให้อาหารกินด้วย
แม้กระทั่งฝักถั่วของหมูมันก็ดูน่ากินมาก ๆ

จากลูกชายของพ่อที่มั่งคั่ง ชีวิตแสนสบาย …. กลายเป็นคนเลี้ยงหมู

ขณะที่เขานั่งอยู่กับหมูนั่นเอง…. มีบางอย่างเกิดขึ้นในสมองของเขา ……

ปิดการแสดงความคิดเห็น.