Bubee Homepage

30 สิงหาคม 12 ของขวัญจากคุณทวด 10

ในความเงียบสงบ

จิตใจของฉัน รอคอยพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น

เพราะความหวังของฉันมาจากพระองค์

ถอดความจากสดุดี 62:5

ในความยากลำบากนั้น เราต้องการความหวังใจว่า เมฆมืด ความทุกข์ยากจะผ่านพ้นไป

คนที่ไม่มีความหวังใจเลย  ก็จะตกอยู่ในความเศร้า

ห่อเหี่ยว  เป็นทุกข์  ในที่สุดคิดฆ่าตัวตาย

คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า  อาจหวังใจในสิ่งต่าง ๆ

แต่รู้ไหมว่า  เมื่อเราทุกข์ยาก  เรามาอธิษฐาน และหวังใจในพระเจ้า

พระองค์ทรงเป็นความหวังเดียวที่ทำให้เราฟันฝ่าความมืดได้อย่างสวยงาม

บู้บี้เคยฟันฝ่าอุปสรรค  และเดินคนเดียว

มันโดดเดี่ยว  น่ากัลว

ไม่เหมือนเดินไปกับพระเจ้าที่ทำให้อุ่นใจ มั่นใจจริง ๆ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.