Bubee Homepage

31 กรกฎาคม 2014 สงสารนัก

พระองค์ทรงร้องไห้ ….

ถอดความจาก ลูกา 19:41

Daily2014_7_31

เมื่อพระเยซูทรงลามาจนถึงนครเยรูซาเล็ม
พระองค์ทรงร้องไห้ ….

พระองค์ทรงสงสารคนในเมืองยิ่งนัก
“เราอยากให้เจ้า  ให้เจ้าได้รู้วันนี้ว่า อะไรคือที่มาของสันติ
แต่.. มันกลับซ่อนไว้ เจ้ามองไม่เห็น
เพราะจะมีวันร้ายมาถึง
ศัตรูจะก่อรั้วกั้นเมืองของเจ้า
และจะล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้าน
พวกเขาจะทำลายเจ้าและลูกหลานของเจ้าลงราบกับดิน
และพวกเขาจะไม่ปล่อยให้มีหินซ้อนอยู่เลย
เพราะว่า เจ้าไม่รู้เวลาที่พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเจ้า”

เพื่อน ๆ ครับ  คนหลายคนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยก็จริง
แต่ยังมีคนยิวอีกมากมาย ไม่ยอมรับว่า
พระเยซูมาจากพระเจ้า
พวกเขาจะรอคนที่เขาคิดว่าใช่…..ตามแบบ ตามใจที่เขาคิด
ไม่ใช่ตามแบบที่พระเจ้าทรงส่งมาให้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.