Bubee Homepage

31 กรกฏาคม 12 การแข่งขันบนดอย 1

สัปดาห์โอลิมปิค2012

จงพยายามให้พระเจ้ามาพบว่า

เราทั้งหลายมีใจสงบ ปราศจากมลทิน ไร้ข้อตำหนิ

ถอดความจาก 2 เปโตร 3:14

 

เรื่องขำ ๆ ที่เราอ่านวันนี้ มีอะไรเตะตาบ้างไหม?

แม้แต่ยังเป็นเด็ก เราก็สามารถคิดกลโกงได้อย่างแนบเนียน

ลองหันมาดูตัวเราเองซิว่า

เราโกงอย่างไรบ้าง   คิดดี ๆ  แล้วจะเจอ

เมื่อเจอแล้วก็รีบจัดการกับมันเสีย

กำจัดมัน และขอพระเจ้าทรงยกโทษ ไม่ทำผิดอย่างนั้นต่อไปอีก

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.