Bubee Homepage

31 ตุลาคม 2013 รักเค้าที่ไม่รักเรา

แม้ว่าท่านรักคนที่รักท่านอยู่แล้ว 
จะเป็นประโยชน์อะไรกับตัวล่ะ?
คนบาปก็รักคนที่รักพวกเขา

ถอดความจากลูกา 6:32-33

Daily2013_10_31-1

ยัง…. ยังไม่หมด

หากทำดีแค่กับคนที่ทำดีกับท่าน
จะเป็นประโยชน์อะไรกับตัวท่านล่ะ?
คนบาปก็ทำอย่างนี้….

โธ่… พระเยซูครับ  ทำไมพระองค์จึงทรงสอนสิ่งที่ยากจริง ๆ
พระองค์ไม่ทรงยอมให้เรานั่งนิ่ง
ทำตัวสบาย  หนีปัญหา  หนีความทุกข์เลย
พระองค์ทรงให้เรารักคนที่ไม่ได้รักเรา
ให้เราทำดีกับคนที่ไม่ทำดีกับเรา
มันยากนะครับ
พระองค์ก็ทรงทราบ
จะให้ผมเริ่มต้นที่ไหนดีครับ
เพื่อนที่ผมไม่ชอบหน้า  ดีไหมครับ
ผมจะเริ่มจากการที่อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยตัวผม
ช่วยเขา… ในสิ่งที่จะทำให้เขาดีขึ้น
ขอพระเจ้าทรงให้ผมเปลี่ยนแปลง
ให้ใจของผมเปลี่ยน และเดินตามพระองค์ได้โดยไม่ฝืนตนเอง …

เอาอย่างนี้นะครับ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.