Bubee Homepage

31 พฤษภาคม 12 ของล่อใจ

ใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงก็จะเดินไปอย่างมั่นคง

แต่คนที่เดินทางคด   ก็จะถูกเปิดโปง

ถอดความจาก สุภาษิต 10:9

พอจะเดาได้ไหมว่า อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้  ก็ตรงกับข้อพระคัมภีร์เลยล่ะ

และเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับใครก็ได้  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กชาย

คนที่มั่นคงก็จะผ่านการทดสอบความใจแข็งได้

คนที่อ่อนแอ โดยเพื่อนจูงง่าย ถ้ารู้ตัวก็ต้องรีบโกยอ้าว

ให้ไกลจากเพื่อนที่จะชวนเราไปในทางคด…..

 

องค์พระเจ้าครับ
ผมว่า การเป็นเด็กผู้ชายนั้นมันยากจริง ๆ
เพื่อน ๆ ก็มีทั้งดีและร้าย  ส่วนใหญ่ก็ชอบชวนเราเข้าแก๊งค์
ขอพระเจ้าทรงช่วยปกป้องผมจากสิ่งชั่วร้าย
ขอพระเจ้าปกป้องผมจากสิ่งล่อใจต่าง ด้วยนะครับ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.