Bubee Homepage

4 กันยายน 12 ของขวัญจากคุณทวด 12

จงรอคอยพระเจ้า และเข้มแข็ง
และทำใจให้กล้าหาญเถิด

ถอดความจาก สดุดี 27:14

“ผมเป็นคนเดินช้าก็จริง   แต่จะไม่หันหลังกลับ ”

เป็นความคิดของท่านอับราฮัม ลินคอน  ประธานาธิบดีท่านที่ทำให้เกิดการเลิกทาส

ช้าไม่เป็นไร  แต่เมื่อตั้งใจทำอะไรแล้ว จะต้องทำให้สำเร็จ

พระเจ้าจะทรงนำพาและอยู่เคึยงข้างคนที่วางใจในพระองค์ ให้สามารถทำสำเร็จได้

ไม่ว่าทางจะยากเย็นเพียงไร

พระเจ้าทรงหนุนกำลังให้เราเข้มแข็ง  กล้าหาญ และไว้วางใจ

วันนี้ ขอบู้บี้ทำอะไรพิเศษนะครับ   มีเพลงหนึ่ง

แม้เป็นของฝรั่ง แต่ก็เป็นเรื่องเดียวกับที่เกิดกับทั้งสามคนนี่เลยล่ะ   ฟังดูนะ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.