Bubee Homepage

4 กุมภาพันธ์ 2014 กายเรืองแสง 1

พระเยซูทรงพาเปโตร ยอห์น และยากอบ
ขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐาน

ถอดความจาก ลูกา 9:28

Daily2014_2_4

แปดวันต่อมา พระเยซูทรงพาเปโตร ยอห์น และยากอบขึ้นไปบนภูเขา

เพื่อจะอธิษฐานด้วยกัน

และขณะที่อธิษฐานกันไปอยู่นั้นเอง  ก็มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้น!

เพราะพระพักตร์ของพระเยซูเปลี่ยนไป

เสื้อคลุมของพระองค์ก็ขาวขึ้น  ขาวขึ้นส่องประกายราวไฟแวบแปลบปลาบ!!

จนมองแล้วแสบตา  พร่าตา  ……

และ พระเยซูก็ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วย

มีอีกสองท่านมาสนทนากับพระองค์

ท่านทั้งสองนั้น คือท่านโมเสส และท่านเอลียาห์

ทั้งสองนั้นก็มีราศีมากด้วย

ทั้งสามสนทนากันถึงสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จในเยรูซาเล็ม

ซึ่งมันจะเกิดขึ้นอีกไม่นาน

ตอนแรกนั้น ศิษย์ทั้งสามกำลังง่วงพอดี  แต่เมื่อทุกอย่างสว่างจ้าขนาดนั้น

เขาก็ตกใจตาสว่างขึ้น เห็นรัศมีจากพระเยซูอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

“เกิดอะไรขึ้นนะ?”   ศิษย์ทั้งสามคิดในใจ   มองหน้ากันเลิกลัก!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.