Bubee Homepage

4 ธันวาคม 11 อธิษฐานเท่านั้น

พระเยซูตรัสกับพ่อของเด็กว่า

“ใครเชื่อ ก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง”

ถอดความจาก มาระโก 9:23

ภาพวาดโดย แฮโรล  คอปปิง (1863-1932)
เด็กคนนี้  มีผีเข้า ทำให้เขาชัก น้ำลายฟูมปาก ตกไฟ  ตกน้ำบ่อย ๆ  เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เล็ก

สาวกของพระเยซูไม่สามารถขับผีออกได้
พระเยซูจึงทรงช่วยเขาให้เป็นปกติ

พระองค์ตรัสว่า ไอ้ผีใบ้หูหนวก  ”เราสั่งให้เจ้าออกจากเด็กคนนี้
และไม่เข้าไปสิงเขาอีกเลย !”

ผีมันร้องเสียงดัง ทำให้เด็กชักอย่างแรง แล้วมันก็ออกมาจากเขา

เขาแน่นิ่ง ทำให้ทุกคนคิดว่า เขาตายแล้ว

แต่พระเยซูทรงพยุงเขาขึ้น และเขาก็ยืนขึ้น ….

พระเยซูตรัสกับสาวกว่า “ผีอย่างนี้จะไล่ให้ออกไปไม่ได้
นอกจากด้วยการอธิษฐานเท่านั้น”

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.