Bubee Homepage

4 ธันวาคม 2013 อัศจรรย์ที่นาอิน 3


คนทั้งปวงเกิดความกลัวและสรรเสริญพระเจ้าว่า

“ท่านผู้กล่าวคำยิ่งใหญ่เกิดขึ้นท่ามกลางเรา

พระเจ้าได้ลงมาเยี่ยมชนชาติของพระองค์แล้ว”

ถอดความจาก ลูกา 7:16

Daily2013_12_4-1

เพื่อน ๆ หลายคนคงทายถูก

เมื่อพระเยซูทรงไปใกล้โลง คนหามก็หยุดนิ่ง

ตอนที่ทรงสั่งให้ศพชายหนุ่มลุกขึ้นนั้น

ผู้คนที่อยู่ด้วยต่างตาโต ไม่มีเสียงออกมาเลย

ศพนั้น ลุกขึ้นนั่ง และพูดออกมาเป็นภาษาคน

ประชาชนรอบ ๆ ต่างดีใจ

“เย้…ไชโย…. ฟื้นแล้ว ฟื้นแล้ว  ขอบคุณพระเจ้า”

Daily2013_12_4-2

“เอา ลูกชายของเจ้า  รับเขาไว้ซิ”

พระเยซูตรัสกับมารดาของเขา  เธอยิ้มกว้างด้วยความดีใจ

“ขอบคุณพระเยซูเจ้าค่ะ   ขอบคุณมาก  ขอบคุณพระเจ้า”

คนทั้งปวงเกิดความกลัวและสรรเสริญพระเจ้าว่า

“ท่านผู้กล่าวคำยิ่งใหญ่เกิดขึ้นท่ามกลางเรา

พระเจ้าได้ลงมาเยี่ยมชนชาติของพระองค์แล้ว”

เหตุการณ์นี้ทำให้คนมั่นใจว่า พระเจ้าทรงเสด็จมาหาพวกเขาจริง

และเรื่องราวนี้ก็กลายเป็นข่าวร้อนว่อนไปทั่วแคว้นใกล้เคียงและแผ่นดินยูเดีย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.