Bubee Homepage

4 มกราคม 12 พระผู้สร้าง

เรารู้จักนกบนภูเขาทุกตัว

และทุกสิ่งที่เคลื่อนไปมาในทุ่งก็เป็นของเรา

ถอดความจากสดุดี 50:11

ภาพวาดโดย พฤกษา  ตยานุกรณ์

ไม่มีใครสามารถพูดคำข้างบนนี้ได้  นอกจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวง

พระองค์เท่านั้นที่ทรงรู้จักสัตว์ตัวเล็ก ๆ  ที่ไม่มีใครเคยเห็น

สัตว์ที่ดูเหมือนหลบซ่อนอยู่ในป่าดง

หรือทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่

สัตว์ที่เลื้อย เดิน วิ่งไปมาในทะเลทราย

สัตว์ที่นักวิทยาศาสตร์ต่างเที่ยวค้นหา  พระเจ้าทรงรู้จักมันสิ้น

เพราะพระองค์เอง

เป็นผู้สร้างมันมา

ปิดการแสดงความคิดเห็น.