Bubee Homepage

4 มิถุนายน 11 ฟาริสียอดนักจับผิด

ฝ่ายพวกฟาริสีถามพระองค์ว่า
“ทำไมคนของท่านจึงทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันสะบาโต?”


ถอดความจาก มาระโก 2:24

วันหยุดของชาวยิว เรียกว่าวันสะบาโต

พระเจ้าทรงตั้งมันไว้ เพื่อว่า วันนั้น เราจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน

นมัสการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน ให้เราพักผ่อน

แล้วพวกฟาริสี เขาเพิ่มกฎวันสะบาโตขึ้นมา   เขาจะมีข้อห้ามไม่ให้ทำสิ่งต่าง ๆ  มากมาย

เรื่องมีอยู่ว่า      พระเยซูกับเพื่อนของพระองค์กำลังเดินผ่านทุ่งนาแห่งหนึ่ง

แล้วเพื่อนของพระองค์ก็เด็ดรวงข้าวกิน

แค่นี้เอง…. ฟาริสีมาถามว่า “ทำไมคนของท่านจึงทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโต?”

พวกเขาตั้งกฎ ข้อบังคับขึ้นมามากมาย  บังคับให้คนทำ หรือไม่ทำอะไร อย่างเช่น ห้ามขนของด้วยมือข้างซ้ายหรือขวา

แต่ขนของได้ถ้าใช้หลังมือเป็นต้น

เขามาคอยจับผิดคนในสิ่งเล็กน้อย   ที่จริง ๆ  แล้ว มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด

 

เราเองก็เจอกับคนแบบนี้บ่อย ๆ   คอยจับผิดเรื่องนั้น เรื่องนี้
คิดไม่ออกใช่ไหม…. อาจเป็นคนข้างตัวเรา หรือตัวเราเองที่คอยไปจับผิดคนอื่นก็ได้นะ

 

บู้บี้จะทำอย่างไรให้เพื่อน ๆ เข้าใจนะว่า  พวกฟาริสีเหมือนอะไร

ลองคิดถึงตัวเราเอง   เมื่อมาเจอกฎอย่างเช่น

เด็กหญิงต้องตัดผมสั้นเท่านี้  ห้ามไว้ผมม้า  ต้องติดกิ๊บขึ้นไป ห้ามผมรุงรัง

เด็กชายต้องตัดผมเกรียน  ห้ามยาวเกิน 1  เซ็นต์

ทำให้เราดูหน้าตาพิลึกกึกกือ…..  เราก็ทำตามกฎบ้าง  บ้างครั้งเราก็ลืม ๆ ไป

นี่แหละเป็นกฎที่เด็ก ๆ ไม่ชอบกันเลยใช่ไหม  บางโรงเรียนครูก็ดุ๊ดุ  เกินมาเซ็นต์เดียวก็ไม่ได้
กลายเป็นเรื่องใหญ่โต  จับเด็ก ๆ มาตัดผมให้ดูแหว่ง ๆ

บางโรงเรียนก็ปล่อย ๆ ไปบ้าง เพราะผู้ใหญ่เห็นว่า มันไม่สำคัญเท่ากับที่เด็กจะตั้งใจเรียน  เอาใจใส่เพื่อน ๆ   ทำงานร่วมกันให้เก่ง    กลายเป็นนักคิด….. เป็นนักพัฒนาชุมชน

พอจะมองออกแล้วใช่ไหมล่ะว่า  พวกฟาริสีนะ  เหมือนอะไร

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.