Bubee Homepage

4 มิถุนายน 2013 โรคเรื้อนโรคร้าย 1

เขาจะเป็นคนไม่สะอาด
ตราบเท่าที่เขามีเชื้อโรคนี้อยู่

เขาไม่สะอาด
เขาต้องอยู่ตามลำพัง  ให้อาศัยอยู่นอกค่าย

ถอดความจาก เลวีนิติ 13:46

L1[1]โรคเรื้อน เป็นโรคที่น่ากลัวมากนะครับเพื่อน ๆ   เพราะเป็นโรคผิวหนังที่สามารถกัดกินไปถึงกระดูก

ใครเป็นโรคนี้จะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดที่แผล

ดังนั้นเมื่อมีอะไรมารบกวน  เช่น เกิดมีดบาด หรือเดินไปเหยียบหินคม ๆ  พวกเขาก็จะไม่รู้สึกอะไร

จึงมักเกิดอาการติดเชื้อ ทำให้เป็นแผลเหวอะหวะ

พวกเขาจะอยู่ในครอบครัว ในบ้านของตัวเองไม่ได้ ต้องย้ายออกไปอยู่ในที่ ๆ ถูกกำหนดไว้

โรคนี้ส่วนใหญ่ หายยาก… ใครเป็นแล้วก็เหมือนถูกพิพากษาให้ตายอย่างทรมาน

 

 

L2

ครั้งหนึ่ง  พระเยซูกำลังจะเดินทางไปเยรูซาเล็ม  จากทางเหนือลงมาทางใต้

พระองค์ทรงเดินเลียบระหว่างแคว้นสะมาเรียและกาลิลี

ระเยซูทรงเข้าไปในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง  แต่ …

นอกหมู่บ้านนั้น  มีชายโรคเรื้อนสิบคนมารอพบพระองค์

พวกเขายืนอยู่ไกล ๆ    แต่ไม่ได้ยืนอยู่เฉย ๆ

พวกเขากำลังทำอะไรกัน โบกไม้โบกมือกันใหญ่

ดูเหมือนกำลังตะโกนโหวกเหวกกันอยู่ด้วย

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.