Bubee Homepage

4 มีนาคม 12 คำสรรเสริญพระเยซู

โฮซันนา  ขอให้ท่านผู้มาในพระนามของพระเจ้า ทรงพระเจริญ

ขอให้สวัสดิภาพมีแก่แผ่นดินของราชาดาวิด บรรพบุรุษของเรา

โฮซันนา ในที่สูงสุด

ถอดความจาก มาระโก 11:9-10

ภาพจาก russianchristianworld.com

เมื่อสาวกได้นำลูกลามาให้พระเยซู  เขาก็ปูเสื้อคลุมของเขาบนหลังลา

“เชิญพระองค์ทรงทำตามน้ำพระทัยเถิด”   พระเยซูทรงลงนั้น  มุ่งหน้าเข้าเมืองเยรูซาเล็ม

แปลกมาก… พระเยซูทรงมักหลีกเลี่ยงที่จะไม่พบปะกับพวกฟาริสี

แต่ครั้งนี้ พระองค์กลับทรงทำสิ่งที่พวกเขาจะโกรธมาก

พระองค์ทรงมักบอกคนที่ทรงรักษาโรคว่า อย่าบอกใครว่า พระองค์ทรงช่วยเขา

แต่วันนั้น …..

เมื่อพระเยซูทรงลาเข้าไปในเมือง  คนเป็นอันมากก็เอาเสื้อผ้าปูลงพื้นเพื่อให้ลาเดินผ่าน

หลายคนเอาตัดใบไม้มาปูตามทาง    พวกเขาโห่ร้องเสียงดังไปทั่ว

โฮซันนา  ขอให้ท่านผู้มาในพระนามของพระเจ้า ทรงพระเจริญ

ขอให้สวัสดิภาพมีแก่แผ่นดินของราชาดาวิด บรรพบุรุษของเรา

โฮซันนา ในที่สูงสุด!!

นี่เป็นวันที่ทุกคนสรรเสริญพระเยซูเสียงดังสนั่น
พระองค์ทรงเตรียมการสำหรับสิ่งที่จะเกิดตามมาในไม่ช้า

จากนั้นพระองค์ก็เข้าไปในพระวิหาร
ตอนค่ำ จึงทรงออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับสาวกทั้ง 12 คน

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.