Bubee Homepage

5 กรกฏาคม 11 ทางของธัน 23

มีคนที่คิดว่า ตนเองเป็นคนบริสุทธิ์สะอาด
ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยชำระความโสโครกของตัวเอง

ถอดความจาก สุภาษิต 30:12

ถ้าสืบสาวราวเรื่องไปจนถึงต้นตอ  เราก็จะพบต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้น

เมื่อวัยรุ่นติดยา  ไม่มีเงิน  พวกเขาก็จะหาทุกวิถีทางที่จะได้เงิน

เพื่อมาซื้อยา!

อย่างที่บอกว่า คนอื่นเดือดร้อน มันเดือดร้อนต่อกันเป็นทอด ๆ

มันสร้างปัญหาต่อกันเป็นทอด ๆ

ธันมองไม่เห็นอะไรเหล่านี้

เขาเองเห็นเพียงว่า เขาหาเงินง่าย เขาไม่คิดว่า เขาทำผิดอะไรเลย

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.