Bubee Homepage

5 พฤศจิกายน 11 เชื้อร้าย

พระเยซูทรงเตือนสาวกว่า
“จงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสี
และเชื้อแห่งเฮโรด”

ถอดความจาก มาระโก 8:14

ภาพจาก http://thornstothestars.blogspot.com

 

ผงเชื้อขนมปัง จะช่วยทำให้แป้งที่นวดแล้ว ฟูขึ้น

เชื้อราในอาหาร ตอนแรกก็มีนิดหน่อย  แต่ถ้าปล่อยไว้จะลามไปทั่ว

พระเยซูทรงห้ามสาวกให้ระวังเชื้อของคนที่หน้าซื่อใจคดอย่างฟาริสี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญบทบัญญัติ

และคนที่เห็นแก่อำนาจ  อย่างเฮโรดซึ่งเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งมาปกครองอิสราเอลในเวลานั้น

ถ้าเราปล่อยให้เชื้อร้าย  มาอยู่ในความคิดของเรา ตอนแรกมันจะมีนิดหน่อย

ต่อมามันจะฟูขึ้น  ฟูขึ้น ฟูขึ้น!!

เพื่อน ๆ หันไปมองรอบ ๆ ตัวซิว่า มีเชื้ออะไรอยู่รอบตัวเราบ้าง

บู้บี้เห็นเชื้อของการใส่ร้ายป้ายสี   การโกหก   การด่ากันไปมา  ความโกรธ เกลียด เต็มไปหมด

มันมีเชื้ออยู่แล้ว  และตอนนี้ มันมากขึ้นเรื่อย ๆ

เราต้องระวังไม่ให้เชื้อเหล่านั้นลามปาม

ขั้นต้นคือ เราไม่ยอมรับที่จะทำสิ่งนั้น เหมือนอย่างที่เขาทำกัน

ต้องไม่นิ่งเฉย แต่ให้ทำตรงข้ามกับเชื้อร้ายนั้น

ถ้าเราปล่อยให้ประเทศของเรามีเชื้อร้ายดังกล่าวอยู่เต็มไปหมดอย่างนี้

เราจะเหลืออะไร?


 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.