Bubee Homepage

5 มิถุนายน 11 ข้อบังคับที่ไม่จำเป็น

พระเจ้าทรงตั้งวันสะบาโตไว้เพื่อมนุษย์
ไม่ได้สร้างมนุษย์ไว้สำหรับวันสะบาโต
เหตุฉะนั้น บุตรมนุษย์(พระเยซู)
จึงมีอำนาจเหนือวันสะบาโตด้วย

ถอดความจาก มาระโก 2:27

โดยเจมส์ ทิสสอท (1836-1902)

ดูไกล ๆ นั่นซิ  เราเห็นสาวกของพระเยซูเด็กรวงข้าวกิน   นี่มันผิดกฎวันสะบาโตนะ

เพื่อน ๆ ครับ  เมื่อวานเราเห็นแล้วว่า พวกฟาริสี เป็นพวกที่ชอบจับผิดคนอื่น

พระเจ้าทรงสร้างวันหยุดพักผ่อนที่เขาเรียกว่า สะบาโต  ไว้เพื่อพวกเราจะได้พัก  ได้ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง
พูดง่าย ๆ   ในหนึ่งสัปดาห์   พักสักหนึ่งวัน  ทิ้งงานให้หมด  เพื่อจะได้มุ่งใจที่พระเ้จ้า

พระเยซูจึงทรงตอบพวกเขาว่า พระองค์ทรงอยู่เหนือข้อบังคับไร้สาระต่าง ๆ  ที่เขาตั้งกันขึ้นมาเอง

 

ที่ฟาริสีจับผิดได้มากมายเพราะ เขาตั้งกฎขึ้นมาบังคับคนไว้เต็มไปหมด
แล้วมันเป็นกฎที่ไม่จำเป็นสำหรับชีวิตสักเท่าไร

มันเป็นกฎที่เกิดขึ้นมาเพื่อ พวกฟาริสีเองจะได้ทำตาม

และทำให้ตัวพวกเขาดูเป็นคนดี    ดูดีกว่าคนอื่น

ข้อบังคับเล็ก หรือใหญ่ มีความสำคัญเท่ากันหมด

การหมกมุ่น  วุ่นอยู่กับข้อบังคับที่ไม่จำเป็นนั้น      มีอยู่มากมาย

ในศาสนาต่าง ๆ ก็มักมีกฎให้คนปฏิบัติตน เพื่อให้ดูเป็นคนดี   รู้สึกว่าตัวเป็นคนดี

การทำสิ่งเหล่านั้นมาก ๆ  เข้าไป  มักทำให้คนเราคิดว่า ตัวเองดีกว่าคนอื่น

ลองคิด  ลองมองไปรอบ ๆ  ตัวเราซิ   ว่าจริงไม๊?

 

 

 

 

 


ปิดการแสดงความคิดเห็น.