Bubee Homepage

5 มีนาคม 2014 คนรวยน้ำใจ

เมื่อชาวสะมาเรียเดินผ่านมาใกล้ชายคนนั้น 
เขาเห็น … และมีใจสงสาร 

ถอดความจาก ลูกา 10:33

Daily2014_3_5

แล้วหลังจากนั้นไม่นาน ก็มีชายชาวสะมาเรียคนหนึ่ง เดินผ่านมา
เห็นชายที่ถูกโจรปล้น  เขาก็สงสาร สงสารมาก

ก็เลยเข้าไปเอาเหล้าองุ่นกับน้ำมัน เทใส่แผลเพื่อทำความสะอาด ไม่ให้แผลติดเชื้อ
แล้วยังใช้เวลาเอาผ้าพันบาดแผล
เขาทำอยู่นานพอควร จากนั้น ก็พาขึ้นหลังลาไปยังโรงแรมแห่งหนึ่ง
ดูแลเขาอีก.. ให้น้ำ ให้ยา

เช้าวันต่อมา เขาต้องไปทำธุระ
จึงเอาเงินให้เจ้าของโรงแรมสองเดนาริอัน
“ขอท่านช่วยดูแลเขาให้เรานะ   หากท่านต้องใช้จ่ายอะไรเกินไปกว่านี้
กลับมาเราจะใช้คืนให้”

เมื่อพระเยซูทรงเล่าเรื่องจบ ก็ทรงถามผู้รอบรู้ว่า
“ใครเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกโจรปล้น?”
“ก็ต้องเป็นคนที่แสดงใจเมตตากรุณาต่อเขาสิขอรับ”
พระเยซูจึงสรุปว่า
“ถ้าอย่างนั้น ท่านก็จงไปทำอย่างนั้นเหมือนกันนะ”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.