Bubee Homepage

5 สิงหาคม 2014 ผู้เช่าแสนเลว

แต่เมื่อถึงเวลาจึงใช้ให้คนไปหาเพื่อว่า
จะได้นำเอาผลองุ่นที่ได้มาแบ่งให้กับคนรับใช้ของเขา

ถอดความจากลูกา 20:10

Daily2014_8_5

หลังจากที่พวกธรรมาจารย์ปุโรหิตและคนอื่น ๆ พยายามมาท้าทายว่า
ที่พระเยซูทรงสั่งสอนและทำการต่าง ๆ นั้น ได้รับอำนาจมาจากผู้ใด
แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบจากพระองค์

หลังจากนั้น พระองค์ทรงเล่าคำอุปมาเรื่องสวนองุ่นกับผู้เช่าให้เขาฟัง
เอ… พวกเขาจะเข้าใจไหมว่า มันหมายความว่าอย่างไร

มีชายคนหนึ่งทำสวนองุ่น เขาเป็นเจ้าของที่มีคนรับใช้มากมาย
ต่อมาก็ให้ชาวสวนเช่าที่ดิน เพื่อทำสวนองุ่นต่อไป
เขาต้องเดินทางไปต่างแดน  ไปอยู่ที่นั่นนานมาก

แต่เมื่อถึงเวลาจึงใช้ให้คนไปหาเพื่อว่า
จะได้นำเอาผลองุ่นที่ได้มาแบ่งให้กับคนรับใช้ของเขา
แทนที่จะได้องุ่น
คนที่ไป กลับถูกเฆี่ยนกลับมาเสียยับเยิน  กลับมาหานายมือเปล่า
…นายของเขาจะโกรธไหมนี่?….

ดังนั้นนายจึงส่งคนที่สองไป
ก็เหมือนเดิม  เขาถูกเฆี่ยนตี  ถูกใส่ร้าย และถูกทำให้อับอายยิ่งนัก
คนนี้ ก็กลับมามือเปล่าเช่นกัน
..นายรู้สึกอย่างไร  จะส่งไปอีกคนไหม?..

ส่งซิ  นายส่งคนที่สามไป
คนเช่าสวนก็ทำเหมือนเดิม
ทำร้ายร่างกายเขาและผลักเขาออกจากสวน
คราวนี้  นายจะทำอย่างไรดี?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.