Bubee Homepage

6 กันยายน 11 โทษที่ฝังไว้

ถ้าคนใดมีเรื่องกัน
ก็จงยกโทษให้กันและกัน
พระเจ้าได้ทรงยกโทษให้เธออย่างไร
เธอจงทำอย่างนั้นเหมือนกัน

ถอดความจาก โคโลสี 3:13

มิ้นอิจฉาน้องจนต้องวางแผนทำให้น้องหมดสวย

จะได้ไม่มีใครชมเกินหน้าเกินตา

มันเป็นความอิจฉาที่ฝังลึกเข้าไปในหัวใจของมิ้น

ไม่ใช่มิ้นเท่านั้น  แต่เราก็มีความอิจฉาพี่น้องของเราเหมือนกันไม่ใช่หรือ

ความรู้สึกนั้นไม่ได้หายไปง่าย ๆ  แต่มันถูกฝังไว้ พร้อมที่จะคืนชีพมารบกวนใจอีก

แต่เมื่อมิ้นสารภาพความรู้สึกนั้น

เธอก็โล่งใจ  และยิ่งโล่งใจกว่านั้นเมื่อน้องไม่ได้ถือโทษสักนิด

ไม่น่าเลย เก็บโทษนั้นไว้ในใจหลายสิบปี   โง่จริงนะเรา  เก็บไว้ทำไม หนักเปล่า ๆ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.