Bubee Homepage

6 กุมภาพันธ์ 13

 ถ้อยคำจากคนบริสุทธิ์ใจ ก็แช่มชื่นจริง 

ถอดความจาก สุภาษิต 15:26

Daily2013_2_6

ความจริงแล้ว  เรามีสิทธิที่จะเลือกได้

ว่าเราจะเป็นคนฉุดเพื่อนลง หรือเป็นคนที่ให้กำลังใจ

ชีวิตของเราทุกวัน มีเรื่องท้อใจให้มากพออยู่แล้ว

ถ้ามีสักคน ให้กำลังใจ มีคำดี ๆ ให้

มันทำให้ชีวิตสดใสขึ้นเยอะ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.