Bubee Homepage

6 ตุลาคม 12 นายร้อยตระหนักรู้

ต่อจาก 30 กันยายน 12

นายร้อยที่ยืนตรงไม้กางเขน

เมื่อเห็นว่า พระเยซูสิ้นพระชนม์อย่างนั้น

จึงพูดว่า “แท้จริง  ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า”

ถอดความจาก มาระโก 15:39


ไม่ทราบนามผู้วาด

บ่ายสามโมง พระเยซูทรงร้องเสียงดังทั่วบริเวณว่า

“เอโลอี  เอโลอี   ลามา สะบักธานี !”  แปลว่า

“พระเจ้าของข้าพระองค์   พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?”

คนที่ยืนอยู่ เข้าใจว่า พระองค์ทรงเรียกเอลียาห์

จึงมีคนหนึ่ง วิ่งไปเอาฟองน้ำชุบเหล้าองุ่นเสียบปลายไม้อ้อ ส่งให้พระองค์

แต่พระเยซูไม่ได้รับ  ทรงร้องเสียงดัง แล้วสิ้นพระชนม์

ขณะนั้นเอง  ม่านในพระวิหารซึ่งอยู่ในเมืองก็ขาดออกเป็นสองท่อน

คนที่อยู่ในวิหารพากันตกใจไปตาม ๆ กัน

ส่วนนายร้อยยืนผู้หนึ่ง  ยืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดมาด้วยความฉงน

แต่เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ต่อหน้าต่อตาของเขา….

เขาได้เห็นสิ่งที่พวกเราไม่ได้มีโอกาสเห็น  …. เขาเห็นอะไรในเวลานั้นบ้าง

เขาเห็นพระเยซู  มีบางอย่างที่ทำให้เขาอดพูดออกมาไม่ได้ว่า

“แท้จริง  ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า” !?


ปิดการแสดงความคิดเห็น.