Bubee Homepage

6 ธันวาคม 11 หายเหนื่อยเป็นสุข

ผู้ที่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก
จงมาหาเรา
และเราจะให้ท่านหายเหนื่อย เป็นสุข

ถอดความจากมัทธิว 11:28

ความเศร้าโศกและความท้อแท้  เกิดขึ้นได้เมื่อต้องเจอกับหายนะที่ผ่านมา

แต่มนุษย์เรานั้น พระเจ้าทรงสร้างมาให้เขามีสติปัญญา และมีกำลังมาก

เมื่อวางใจในพระเจ้า ขอให้พระองค์ทรงนำทางข้างหน้า

พระองค์จะทรงเปิดหนทางให้กับคนที่พึ่งในพระองค์

หนทางนั้นจะไม่ยากเกินสำหรับคนที่วางใจในพระองค์

ปิดการแสดงความคิดเห็น.