Bubee Homepage

6 ธันวาคม 2013 เป็นท่านใช่ไหม?

ที่สำคัญ… คนยากจนได้ยินข่าวดีด้วย
ใครที่ไม่สะดุดเพราะเราก็เป็นสุข….

ถอดความจาก ลูกา 7:23

Daily2013_12_6-1

เรื่องการที่พระเยซูทรงรักษาบ่าวของนายร้อยให้หาย
และที่ทรงทำให้ชายหนุ่มฟื้นขึ้นมาจากความตายที่เมืองนาอิน
ไปถึงหูของยอห์น ผู้ให้บัพติศมา
ยอห์นผู้นี้คือผู้ที่เกิดมาก่อนพระเยซูไม่นาน จากบิดามารดาที่ชรามาก

ยอห์นเป็นผู้ที่ชักชวนให้คนกลับใจใหม่ เพราะแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้
เขาสงสัยว่า พระเยซูผู้นี้ เป็นพระผู้ช่วยที่พระเจ้าทรงสัญญานั้นหรือเปล่า
จึงใช้ให้ศิษย์ไปหาพระเยซู

“ท่านเยซูขอรับ.. ท่านเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่จะเสด็จมาองค์นั้น
หรือว่า เราต้องรอท่านอื่น?

Daily2013_12_6-2

 

แต่ขณะที่พวกเขาถามพระเยซูนั่นเอง
พระเยซูก็กำลังง่วนกับการรักษาคนมากมาย
ให้หายจากโรค  พวกเขาต่างดีใจที่หายโรคซึ่งเป็นมานาน
ศิษย์ทั้งสองคนก็เห็นกับตา

พระองค์ทรงตอบเขาว่า
“กลับไปบอกท่านยอห์นว่า เจ้าได้เห็นอะไรบ้าง…
คนตาบอดเห็นได้
คนง่อยเดินได้
คนโรคเรื้อนหายสะอาด
คนหูหนวกก็กลับได้ยิน
คนตายเป็นขึ้นมา
ที่สำคัญ… คนยากจนได้ยินข่าวดีด้วย
ใครที่ไม่สะดุดเพราะเราก็เป็นสุข….

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.