Bubee Homepage

6 พฤษภาคม 2014 ข่าวจากเฮโรด

ขอให้รู้ไว้ว่า
ผู้กล่าวคำของพระเจ้าจะไม่ถูกสังหารนอกนครเยรูซาเล็ม!

ถอดความจาก ลูกา 13:33

Daily2014_5_6

ในช่วงเวลานั้น มีฟาริสีบางคนได้เข้ามาพบพระเยซู
“ท่านไม่ควรจะอยู่ที่นี่  ขอให้ไปจากเยรูซาเล็มเถิด
ไปเสียที่อื่น  ท่านรู้ไหมว่า เฮโรดต้องการสังหารท่าน”

แต่…พระเยซูไม่ได้ทรงกังวลกับคำของพวกเขา ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจดีหรือร้ายก็ตาม

พระองค์ตรัสตอบเขาว่า
“จงกลับไปบอกเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นว่า
เราจะสั่งให้ผีออกจากคนที่มันสิงอยู่
เรารักษาคนให้หายป่วยในวันนี้และพรุ่งนี้
และวันที่สาม เราจะสำเร็จตามเป้าหมายของเรา
ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร
เราก็จะทำตามที่เราตั้งใจไว้
วันนี้  พรุ่งนี้ หรือจะเป็นวันต่อไป
ขอให้รู้ไว้ว่า  ผู้กล่าวคำของพระเจ้าจะไม่ถูกสังหารนอกนครเยรูซาเล็ม!

หมายความว่าอย่างไรกันนี่  พระเยซูไม่ยอมไปไหน
แถมยังทรงบอกว่าจะตายในเยรูซาเล็มเสียด้วย
พระองค์ยังทรงมองว่าเฮโรดเป็นสุนัขจิ้งจอก…ที่หากินกลางคืน
ร้าย และเจ้าเล่ห์  กินซากศพ

พระองค์ทรงบอกเขาชัดเจนว่า ในเมื่อผู้กล่าวคำของพระเจ้ามากมาย
ได้ตายในเยรูซาเล็มด้วยน้ำมือของคนยิว
พระองค์ก็จะทรงเผชิญความตายแบบเดียวกัน

พระเยซูครับ  ….. ผมพูดไม่ออก…

ปิดการแสดงความคิดเห็น.