Bubee Homepage

6 มีนาคม 2014 ของจำเป็นอย่างเดียว

“มารธา เธอนะ กังวล ร้อนใจหลายเรื่อง
แต่สิ่งต้องการจริง ๆ  มีอย่างเดียว 
มารีย์ได้เลือกเอาสิ่งนั้น และใครจะเอาไปจากเธอไม่ได้”

ถอดความจาก ลูกา 10:42

Daily2014_3_6พระเยซูกับศิษย์ของพระองค์เข้าไปในหมู่บ้านหนึ่ง
พี่น้องมารธา กับมารีย์ อาศัยในหมู่บ้านนั้น
มารธากับมารีย์ รู้จักพระเยซูมาก่อนหน้านี้
และวันนี้ก็เป็นวันดีที่เธอจะได้ต้อนรับพระเยซูกับศิษย์ของพระองค์

มารธาเป็นคนเก่ง ทำกับข้าว ทำครัวอยู่เป็นประจำ
วันนี้เธอคิดว่าจะต้องเลี้ยงแขกอย่างดีที่สุด

ส่วนมารีย์กลับสนใจว่า พระเยซูจะตรัสสิ่งใดบ้าง เธอจึงมานั่งอยู่แทบพระบาท
และฟังคำของพระองค์อย่างใจจดใจจ่อ

มารธาทำโน่นนี่  จัดการหลาย ๆ อย่างจนเธอรู้สึกว่า ไม่ไหวแล้ว
จึงเข้ามาหาพระเยซูทูลว่า
” พระองค์ไม่สนพระทัยเลยหรือเจ้าค่ะ ทรงปล่อยให้ดิฉันเตรียมการต้อนรับอยู่คนเดียว”

“ขอทรงสั่งให้มารีย์มาช่วยดิฉันด้วยนะเจ้าคะ”

แต่พระเยซูกลับตรัสว่า
“มารธา เธอนะ กังวล ร้อนใจหลายเรื่อง
แต่สิ่งต้องการจริง ๆ  มีอย่างเดียว
มารีย์ได้เลือกเอาสิ่งนั้น และใครจะเอาไปจากเธอไม่ได้”

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.