Bubee Homepage

6 เมษายน 2012 ทางที่อยากรู้จัก 2

บาปของฉัน  อยู่ต่อหน้าฉันเสมอ

ถอดความจาก สดุดี 51:3

ไข่นุ้ยอยากรู้จริง ๆ ว่า ในใบนั้น เขาเขียนว่าอะไร

และเขาก็มาพบว่า  มันเป็นเรื่องที่เขาคาดไม่ถึง

ทำไมในนั้นต้องเขียนถึง บาปของเขา และ ผู้ที่มารับโทษแทนบาปของเขา

ทำไมถึงรู้ใจเขาจริง ๆ …  เขากำลังไม่สบายใจกับตัวเอง

เขารู้ว่า ตัวของเขา ทำผิดหลายอย่างที่พ่อ แม่ ไม่รู้  เพื่อน ๆ ไม่เห็น

มีตัวเขาเองเท่านั้นที่รู้ความผิด มันเป็นความดำ มืดมิด

และมีหลายความคิดในสมองที่ไม่ดีเลย

ถ้าพูดออกมา ใคร ๆ ก็อาจคาดไม่ถึงว่า เด็กตัวเล็ก ๆ ดำ ๆ อย่างเขาจะคิดเช่นนั้น

สงสัย จริง พระเยซูทรงตายแทนบาปของเขาไหมนะ?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.