Bubee Homepage

7 กันยายน 11 ระวังปากหน่อยจ้า

คนที่ระวัง รักษาปากและลิ้นของตัวเอง
ก็เท่ากับรักษาตัวเองให้พ้นความลำบาก

 

ถอดความจาก สุภาษิต 21:23

หนูมิ้นนะ หนูมิ้น ! ล้อเล่นอะไรก็ไม่เล่น   ดันไปสั่งให้หมากัดพี่จอย

พี่จอยเขาไม่ใช่เด็กอมมือ  เขารู้น่าว่า เขาจะทำอะไร

น้องหมาเอง ก็ซื่อสัตย์ เชื่อฟังสุด ๆ เหมือนกัน

แล้วในที่สุด คนที่ซวยเองคือ หนูมิ้น

คราวหน้าจะล้อเล่นอย่างนี้ไหม?

 

เฮ้อ!

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.