Bubee Homepage

7 กุมภาพันธ์ 2014 เด็กน้อยผีสิง 2

ทุกคนต่างประหลาดใจกับอำนาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 

ถอดความจาก ลูกา 9:43

Daily2014_2_7

ชายที่มีลูกถูกผีเข้าสิงได้แจ้งพระเยซูว่า
เขาเคยขอให้สาวกช่วยขับผีให้  แต่พวกเขาก็ทำไม่สำเร็จ
พระเยซูทรงถอนพระทัย ตรัสว่า

“โอ.. ยุคนี้ เป็นยุคที่ไร้ความเชื่อและบิดเบือนเสียจริง
เราจะต้องอยู่กับพวกเจ้า  อดทนกับพวกเจ้านานเท่าไรกันนี่?”
แล้วพระองค์ทรงหันไปตรัสกับชายคนนั้นว่า

“ไปเอาลูกชายเจ้ามาที่นี่”
ขณะที่เขากำลังพาลูกชายมานั้นเอง  ทุกคนในฝูงชนก็ตกใจกันไปตาม ๆ กัน
เพราะว่า ผีก็ผลักเด็กล้มลงชัก ต่อหน้าต่อตา!!

แต่.. พระเยซูได้ตรัสสั่ง สำทับให้วิญญาณสกปรกนั้นออกไป
ทรงรักษาเด็กชายให้หาย
ทรงส่งเขาคืนให้พ่อ
ทุกคนต่างประหลาดใจกับอำนาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

ปิดการแสดงความคิดเห็น.