Bubee Homepage

7 ธันวาคม 12 กว่าจะรู้ใจ 12

เจ้าเคยได้ยินคำที่กล่าวกันว่า
“ตาแทนตา ฟันแทนฟัน”  แต่เราบอกเจ้าว่า

“อย่าต่อต้านคนที่เขาทำร้ายเรา
แต่หากคนหนึ่งตบแก้มขวา
ก็ให้หันแก้มอีกข้างให้เขาด้วย”

ถอดความจากมัทธิว 5:38-39

จ๊ากก!!  ทำไมพระเยซูทรงให้เราทำสิ่งที่ยากเช่นนี้

ใครร้ายมา เราก็ต้องร้ายตอบซิ  ในละครมันก็เป็นอย่างนั้นนี่นา

ถ้าไม่ทำอย่างนั้น จะมีเรื่องราวมากมายให้พวกเขาได้เม้าท์กันหรือ??

แต่พระเยซูกำลังทรงบอกให้เราไม่ตอบร้ายด้วยร้าย

และการหันแก้มอีกข้างให้เขาทำร้ายนั้น มันดูเหมือนเราจะยอมไม่ได้จริง ๆ

แต่รู้ไหมว่า คนของพระเจ้ามากมายที่ยอม… แล้วผลที่ได้มันกลับดีเกินคาด

แต่ละสถานการณ์ พระเจ้าจะทรงควบคุมให้เรา และจะทรงอยู่กับเรา

คนไหนทำได้  เป็นเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเขา และช่วยให้เขาทำได้จริง ๆ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.