Bubee Homepage

7 พฤศจิกายน 12 ฝันของหนูแก้ว 6

เราประกาศพระองค์

เราเตือน เราสอนทุกคนด้วยปัญญาทั้งสิ้น

เพื่อจะถวายทุกคนให้ดีพร้อมในพระคริสต์

ถอดความจาก โคโลสี 1:28

พี่ชายอยากพาน้องไปที่โบสถ์จริง ๆ   เพราะเขารู้ว่า ที่นั่่นเขาจะเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ฟัง

มีร้องเพลงชมพระเจ้า  มีครูเล่าเรื่อง  มีเพื่อน ๆ มากมาย

พี่ชายไม่อยากให้น้องสาวไปที่อื่นเลย

เขาอยากให้น้องรู้จักพระเจ้าเหมือนอย่างที่เขาได้รู้จัก

เขาอยากถวายน้องคนนี้ให้กับพระเจ้า

ปิดการแสดงความคิดเห็น.