Bubee Homepage

7 พฤศจิกายน 2013 อคติ

 อย่าตัดสินโทษเขา และท่านจะไม่ต้องถูกตัดสิน

อย่ากล่าวโทษเขา และท่านจะไม่ถูกกล่าวโทษ

จงยกโทษให้เขา และเขาจะยกโทษให้ท่าน

ถอดความจาก ลูกา 6:37

Daily2013_11_7

การตัดสินคดีความเป็นเรื่องของศาลที่จะวินิจฉัย
แต่ในชีวิตประจำวัน
มีหลายครั้งที่เราตัดสินคนอื่นไปตั้งแต่ที่เราเห็นหน้า
เช่น คน ๆ หนึ่งตัวดำ ดูหน้าตาขรุขระ เราก็คิดไปแล้วว่า เขาเป็นคนน่ากลัว
คนบางคนหล่อมาก ดูดี เราก็คิดไปแล้วว่า เขาน่าจะนิสัยดี
อย่างนี้เรียกว่า อคติ ….
เมื่อเรามีอคติ หรือความคิดล่วงหน้าดังกล่าว
ก็ยากที่เราจะปฏิบัติต่อคน ๆ นั้นอย่างเหมาะสม

แต่เรื่องที่ยากกว่านั้นก็คือ
บางคนถูกศาลตัดสินไปแล้วว่า ทำผิด
พวกเขาถูกลงโทษด้วยการจำคุก หรืออาจถึงประหารชีวิต
แต่ผู้ที่ถูกกระทำนั้น เจ็บปวดมากจนยกโทษให้ไม่ได้
พระเจ้าทรงสอนให้เรายกโทษให้
เพื่อโทษของเขานั้น จะไม่หนักในใจของเรามาก
จนเรากลายเป็นคนอมทุกข์ เครียด และโกรธเกรี้ยวไม่หยุด
บางคนกลายเป็นคนช่างด่าว่า
เสียบุคลิกของตัวเองไปเปล่า ๆ

วิธีที่จะช่วยเราคือ อธิษฐานขอให้เรามีใจอย่างพระองค์
หลีกเลี่ยงการคิดร้ายต่อคน ๆ นั้น

ยกโทษให้เขา และพระเจ้าจะทรงยกโทษให้เรา
ปล่อยให้พระเจ้าทรงทำการในชีวิตคนนั้นเอง

ปิดการแสดงความคิดเห็น.