Bubee Homepage

7 มกราคม 2014 เหตุที่เมืองเกราซา 2

ผีเหล่านั้น อ้อนวอนขอไม่ให้พระองค์สั่งมันให้กลับไป

ยังนรกขุมลึก

ถอดความจาก ลูกา 8:31

Daily2014_1_7

 

เจ้าผีทั้งกองมันรู้ว่า ครั้งนี้ ต้องออกจากชายเคราะห์ร้ายแน่นอน

ไม่มีทางที่จะได้อยู่ต่อไป

เพราะพระบุตรพระเจ้า ได้ทรงสั่งให้มันออกมาแล้ว

แต่… ขอต่อรองหน่อย

มันไม่อยากกลับไปนรกขุมลึก… ไม่ต้องการไป  ยังอยากอยู่ในโลก

เร่ร่อนไปหาสิ่งที่จะเข้าสิงได้

“ขออย่าทรงส่งพวกเราไปนรกขอรับ….
นั่น  มีหมูฝูงใหญ่หากินอยู่ตรงนั้น
ขอให้พวกเขา เข้าไปสิงในหมูก็แล้วกัน  นะขอรับ”

“อย่างนั้นก็ได้”  พระเยซูทรงอนุญาต

วิ้ซซซซซซ………………………..

มันพากันออกมาจากชายผู้นั้น
เข้าไปอยู่ในหมูทั้งฝูงตามอำเภอใจ
อยากสิงตัวไหน ก็เข้าตัวนั้น
เมื่อผีเข้าสิงหมู  มันก็เกิดอาการ ผิดปกติ

ร้อง…อู๊ดดดดดดด  อูงงงงงงงงงงงงงงงง …………

แล้วมันก็พร้อมใจกันวิ่งมุ่งหน้าไปยังหน้าผา

กระโจนลงน้ำกันอย่างพร้อมเพรียง….

ตูมมม  ตูมมม ตูมมมม ตูมมมม

ปิดการแสดงความคิดเห็น.