Bubee Homepage

7 สิงหาคม 11 ฝูงหมูประหลาด

“จงกลับบ้าน ไปหาครอบครัวของเจ้า และบอกเขาว่า
พระเจ้าทรงช่วยเหลือเจ้ามากมายเพียงใด
และพระองค์ทรงเมตตาต่อเจ้าอย่างไร”

ถอดความจาก มาระโก 5:19


ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท (1836-1902)

สมัยที่พระเยซูทรงดำเนินในโลกนี้
มารเป็นศัตรูกับพระเจ้า   มันมีงานสำคัญมากอย่างหนึ่งคือ  เที่ยวเข้าสิงผู้คน

และทำให้คน ๆ นั้น กลายเป็นเหมือนมัน คือดุร้าย พลังมหาศาล

พูดไม่รู้เรื่อง  และชอบไปอยู่ในที่เปลี่ยว….

และยังสร้างให้เขามีอาการประหลาด ๆ ที่ทำลายร่างกายของพวกเขา

ดังนั้น พระเยซูจึงทรงต้องไล่ผีออกจากคนจำนวนมาก

และเรื่องของวันนี้  ผีขอร้องพระองค์ว่า จะไปสิงฝูงหมูแทน

สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ  ความเสียหายของเจ้าของหมู

แต่ชายคนที่ถูกผีสิงกลับได้พ้นภัยจากเจ้าผีทั้งกอง
ครอบครัวก็กลับมามีความสุขอีกครั้ง

เพราะพระเยซูทรงเมตตาเขา

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.