Bubee Homepage

7 สิงหาคม 2014 อย่าให้หินทับ!

ใครล้มทับศิลา คนนั้นจะแตกหักไป
แต่หากศิลาทับใครก็ตาม เขาก็จะแหลกละเอียดไป

ถอดความจากลูกา 20:18

Daily2014_8_7

แต่คนฟังเรื่อง ก็ไม่สบายใจมากกล่าวว่า
“อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย”
ใช่สิ  ลูกชายเจ้าของสวนคือ พระเยซู 
แต่ส่วนคนเช่าสวนนั้น พระเยซูหมายถึงพวกเขาหรือเปล่านะ  
พระเยซูทรงมองดูพวกเขา  และตรัสว่า
“ถ้าอย่างนั้น ที่มีคำเขียนไว้ว่า
ศิลาที่ช่างก่อได้ทิ้งนั้น  ยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้ว… หมายความอย่างไรล่ะ”
ท่านรู้ไหมว่า ใครล้มทับศิลา คนนั้นจะแตกหักไป
แต่หากศิลาทับใคร เขาก็จะแหลกละเอียดไป”

เพื่อน ๆ ครับ ทำไมอยู่ดี ๆ พระเยซูทรงพูดเรื่องสวนองุ่นอยู่
แล้วพระองค์ก็กลับมาพูดเรื่องคนทับหิน  หินทับคน?

พระองค์กำลังบอกว่า ลูกชายเจ้าของสวนกับหินที่ช่างก่อทิ้ง
ก็คือพระองค์นั่นเอง

หากใครก็ตาม มาหาพระองค์ เหมือนกับเขามาล้มทับศิลา
เขาจะแตกหัก คือความเย่อหยิ่ง ความทะนงตนของเขาจะพังไป แต่เขาจะได้พระองค์
แต่หากเขาไม่เอาพระองค์ซึ่งเป็นศิลาแท้
พระเจ้าจะพิพากษาโทษเขา… พังพินาศทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าครับ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.