Bubee Homepage

7 เมษายน 2012 จับผิด

เขาใช้บางคนในพวกฟาริสีและเฮโรดไปหาพระเยซู

เพื่อจะจับผิดคำตรัสของพระองค์

ถอดความจาก มาระโก 12:13


ภาพวาดโดย ปีเตอร์ พอล รูเบน (1577-1640)

พอมาถึง ก็ทูลว่า “อาจารย์ขอรับ เรารู้ว่า ท่านสัตย์ซื่อ ไม่เห็นแก่หน้าใคร
ท่านสอนทางของพระเจ้าจริง ๆ     แต่ขอถามหน่อยขอรับ
ท่านซีซาร์แห่งโรม เป็นผู้ข่มเหงพวกเราคนอิสราเอล
เราควรส่งภาษีให้แก่ซีซาร์ไหมขอรับ?”

ถ้าพระองค์ตอบว่าควร เท่ากับพระองค์เป็นพวกซีซาร์

ถ้าตอบว่า ไม่ควร เท่ากับพระองค์กบฎต่อซีซาร์

พระเยซูทรงทราบอุบายของเขา
“อืมม.. พวกท่านมาจับผิดเราทำไมกัน  ไปเอาเงินเหรียญมาให้ดูซิ”

พวกเขาเอามาให้ดู
“บอกเรามาซิว่า รูปและคำจารึกในเหรียญนี้ เป็นของใคร”

“ของซีซาร์ ขอรับ ก็เหรียญนี้เป็นของรัฐโรม”
“เอาอย่างนี้นะ”  พระเยซูทรงตอบเขา
“ของ ๆ ซีซาร์  ก็คืนให้ซีซาร์  ของ ๆ พระเจ้าก็ถวายแด่พระเจ้า”

“โอโฮ”   ทุกคนร้องออกมา….

พวกเขาประหลาดใจจริงว่า ทรงตอบแบบนี้ได้อย่างไร

ปิดการแสดงความคิดเห็น.