Bubee Homepage

8 กรกฎาคม 11 ทางของธัน 26

เราได้แสดงตัวเราแก่คนที่ไม่ได้เรียกหาเรา
บรรดาคนที่ไม่ได้แสวงหาเราก็พบเรา

ถอดความจาก อิสยาห์ 65:1


ในสถานพินิจนั่นเอง ที่ธันได้พบกับป้านิด

ป้านิดเป็นผู้เชื่อในพระเจ้า  เธอปรารถนาจะให้วัยรุ่นในสถานพินิจนั้น ได้รู้จักพระเจ้าด้วย

ป้านิดจึงไปเยี่ยมพวกเขาเป็นประจำ  บางคนก็คุ้นเคยกับเธอ

บางคนก็เป็นคนใหม่อย่างธัน…

ธันรู้หรือเปล่านะว่า พระเจ้ากำลังจะทรงทำให้เขารู้จักพระองค์

เพราะว่า พระองค์ทรงเฝ้าตามมองดูเขามาตั้งแต่เกิดแล้ว

ไม่ว่าเขาจะเผชิญอะไร พระองค์ทรงทราบทั้งสิ้น

และเรื่องแรกที่พระองค์ทรงแนะนำแก่เขาผ่านป้านิดก็คือ

เรื่องของเจ้าแกะตัวน้อย!…..

ปิดการแสดงความคิดเห็น.