Bubee Homepage

8 กันยายน 2014 คนใหญ่แท้

เราอยู่ท่ามกลางเจ้า..ก็เป็นดั่งคนรับใช้

ถอดความจาก ลูกา 22:27

Daily2014_9_8

หลังจากที่พวกเขาหาตัวคนทรยศยังไม่ได้
เหล่าศิษย์ของพระเยซูก็เถียงกันหน้าดำหน้าแดง
“ใครเป็นใหญ่ที่สุดในพวกเรา?”
“ข้าเอง”   “ไม่ใช่… ข้าต่างหาก ข้าอาวุโสที่สุด!”
พวกเขาเถียงกันจนพระเยซูตรัสขึ้นมาว่า
“เหล่ากษัตริย์ทั้งหลายในโลกนี้ ต่างเป็นใหญ่เหนือคนทั้งหลาย
คนที่มีสิทธิอำนาจเหนือคนทั้งหลายก็จะถูกเรียกว่า เจ้านาย
แต่…
สำหรับพวกเจ้าแล้ว ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ใครที่อาวุโสที่สุดในพวกเจ้า ก็ให้เป็นเหมือนคนอายุน้อยที่สุด
คนที่เป็นผู้นำ คือคนที่ก็คือคนที่จะต้องรับใช้
ใครล่ะที่เป็นใหญ่ ขอถามหน่อย
คนที่นั่งโต๊ะเอกเขนกกินอาหาร หรือคนที่คอยรับใช้
มิใช่คนที่นั่นโต๊ะหรอกหรือที่ใหญ่กว่า ..?
แต่พวกเจ้าเห็นไหมว่า
เราอยู่ท่ามกลางเจ้า..ก็เป็นดั่งคนรับใช้ “

ศิษย์ทั้งหมดก็เลยนิ่งอึ้ง เมื่อพระเยซูตรัสเช่นนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.