Bubee Homepage

8 พฤศจิกายน 12 ฝันของหนูแก้ว 7

ผู้ที่สงสัยนั้น
เป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา

ถอดความจาก ยากอบ 1:6

การเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนั้น  เป็นเรื่องของความสงสัย ความไม่แน่ใจ

มันบั่นทอนเรามาก  เราจะเชื่อ หรือไม่เชื่อ ก็ขอให้เลือกเสียอย่างหนึ่ง

เพราะว่า ถ้าเราสองใจ เราก็เชื่อแบบนั้นที  แบบนี้ที

เราจะทำอะไรสำเร็จก็ยาก  เราต้องทดสอบ ทดลองไม่มั่นใจอยู่นั่น

พระเจ้าทรงสอนให้เราพิสูจน์ทุกสิ่ง  สิ่งดีก็ยึดไว้ให้มั่นเลย

แล้วเราจะก้าวไปได้อย่างมั่นใจ

ถ้าต้องเปลี่ยนใจทีหลัง ก็เปลี่ยนใจซะ  แต่อย่าห้าสิบ  ห้าสิบเลยนะ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.