Bubee Homepage

8 พฤศจิกายน 2013 ได้รับคืนจนล้น

จงให้.. แล้วท่านก็จะได้รับตอบแทน
กดลงไปอีก  เขย่าให้ได้มากขึ้น และล้นเกินภาชนะ
เพราะท่านตวงให้เขาเท่าไร
ท่านก็จะได้รับคืนไปเท่านั้นเช่นกัน

ถอดความจาก ลูกา 6:38

Daily2013_11_8

 

 

เมื่อจะให้แล้ว ไม่ต้องกลัวว่าจะหมด
ไม่ต้องมีความกลัวในการให้ เพราะ
พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะได้รับคืนมาเหลือเฟือ
คราวนี้จะให้ได้อีกไม่รู้จักหมด
ผู้ที่คืนให้เราคือองค์พระเจ้าเอง
ดังนั้นจะไปกลัวอะไรล่ะ ?

ไม่ใช่แค่แบ่งปันสิ่งที่มี
แต่ให้ความรัก ให้พระพร  ให้เวลา
เราจะไม่มีวันเป็นผู้แพ้ เมื่อเราให้ตามแบบอย่างของพระเจ้า
คนยิวสมัยก่อนใส่เสื้อยาวมาก
ดังนั้น เมื่อได้คืน เขาก็ยกชายเสื้อขึ้นมารับของคืน
คนที่คืนให้ ก็คืนให้เยอะจนเต็มหน้าตักของเขา

พระคัมภีร์ตอนนี้ คล้าย ๆ กับเมื่อวันก่อน
อย่ากล่าวโทษ อย่าตัดสินคนอื่น เพื่อเขาจะไม่ตัดสินเรา
แต่..หากเราให้สิ่งดี ๆ กับผู้อื่น
เราจะได้ตอบแทนกลับมาล้นเหลือ

เพื่อน ๆ ครับ… ทำได้ไหม?…
บู้บี้ยืนยันได้ว่า ถ้าเราทำตามพระองค์  พระเจ้าก็ไม่เคยให้ขัดสนเลย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.