Bubee Homepage

8 มกราคม 2014 เหตุที่เมืองเกราซา 3

เมื่อพวกเขามาถึงพระเยซู ก็เห็นคนที่เคยมีผีสิง
นุ่งห่มเสื้อผ้า นั่งใกล้พระบาทพระเยซู
เขาทั้งหลายก็พากันกลัว

ถอดความจากลูกา 8:35

Daily2014_1_8

 

เรื่องหมูกระโจนลงน้ำไปทั้งฝูง  เป็นเรื่องใหญ่มาก….

คนเลี้ยงหมู เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด

รู้ว่า อะไรเป็นต้นเหตุ  จึงรีบเข้าไปในเมือง

เล่าเรื่องนั้น  พอเสร็จก็ออกไปนอกเมืองเล่าเรื่องนั้นอีก

เรื่องจึงแพร่กระจายไปทั่วแถบนั้น   ผู้คนจึงพากันมายังสถานที่เกิดเหตุ

เมื่อพวกเขามาถึงพระเยซู ก็เห็นคนที่เคยมีผีสิง

นุ่งห่มเสื้อผ้า นั่งใกล้พระบาทพระเยซู

แทนที่จะดีใจกับชายคนนั้น     เขาทั้งหลายก็พากันกลัว

“พระเยซูขอรับ  โปรดอย่าอยู่ที่เมืองของเราเลย
ขอทรงไปที่อื่นเถิด…. ”

พวกเขาเกรงว่า สัตว์ฝูงอื่นจะโดนอย่างเจ้าฝูงหมูนี้…..

เพื่อน ๆ คิดว่าอย่างไรครับ  พระเยซูจะทรงอยู่ต่อ หรือไปดี….??

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.